Bouwen van regionale ketens door middel van een coöperatief initiatief

Aanjager van maatschappelijke & economische innovatie

Het doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen.
 
De Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen wil samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. We zoeken partnerships met partijen die de ambitie hebben om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten. We willen een tastbare meerwaarde creëren voor lokale organisaties, bedrijven en hun werknemers en een ieder in de regio. We werken aan nieuwe businesscases en burgerinitiatieven.
Door onze krachten te bundelen staan we sterker!
Wie hebben we nodig:
  • Ondernemers
  • Lerenden
  • Organisaties
  • Docenten
  • Bedrijfsverenigingen
  • Inwoners
  • Onderzoekers
  • Ambtenaren
stukjelogo_geel_s1.jpg

Kenniswerkplaats

Foto Liberne.jpg
De kenniswerkplaats in Veendam 
is onze hoofdlocatie.

Adres:
Cereslaan 2 Veendam
Collectief meer kansen.jpg

De kracht van een gebiedscoöperatie is 

het proces van constante

reflectie en bijsturing

Op de website www.workcept.nl staan vacatures en opdrachten die betrekking hebben op vraagstukken uit de regio. Met het uitwerken van deze vacatures en opdrachten werken we mee aan het creëren van maximale maatschappelijke en economische waarde voor inwoners, ondernemers en organisaties en de hele regio.

HEEFT U ZELF EEN VRAAGSTUK?

 

Leg deze neer bij Coöperatie GC-ZOG 

Facebook

Brainstorm sessie
Doe iedere dag iets
waar je trots op bent

Nieuws