De Kenniswerkplaats

De kenniswerkplaats (IWP)

Een kenniswerkplaats, of innovatiewerkplaats, afgekort IWP is een ontmoetingsplaats voor de planning, uitvoering en monitoring van activiteiten die de stakeholders (ondernemers, burgers, docenten, onderzoekers, lerenden, ambtenaren) ontplooien als antwoord op de opgaven die de gebiedscoöperatie wil oppakken.

 

Gezamenlijk formuleren zij vragen in relatie tot een opgave uit de gebiedscoöperatie met praktijkinnovatie als uitgangspunt. Door vragen, ideeën, problemen of plannen van burgers en mkb’ers te koppelen aan de kennis van onderzoekers en studenten, ontstaan er leerprocessen op meerdere niveaus: het initiële leren van studenten en het post initiële leren van professionals (docenten, onderzoekers en regionale ondernemers, hun personeel en medewerkers van overheden en andere organisaties). 

Kenniswerkplaatsen:

  • Creëren een samenwerkings- en leeromgeving voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen;

  • Werken samen met de stakeholders in het gebied in een proces van vraagarticulatie rond de opgaven op de gebiedsagenda om geschikte (project)opdrachten te formuleren en te doen uitvoeren. 

  • Regisseren, faciliteren, ondersteunen en monitoren de uitvoering van (project)opdrachten;

  • Bundelen inzichten die uit deze onderzoeks-, verbeter- en innovatieprojecten voortkomen en stimuleren toepassing.

De term IWP is al langer in gebruik en heeft meerdere synoniemen zoals 'living lab', 'hub', 'innovatiewerkplaats', publiek private samenwerking. Kenmerkend is dat een kennisinstelling (onderwijs en onderzoek) samenwerkt met partijen (ondernemers, overheid, instellingen, burgers) in het veld.

 

Er zijn alleen al binnen de Hanzehogeschool verschillende soorten IWP’s: 

 

  • De IWP die lijkt op een project, met één centrale vraag, enkele subvragen, met een startpunt en een duidelijk eindpunt als de vraag en eventuele vervolgvragen zijn beantwoord. 

  • De IWP gekoppeld aan een thema en/of een bepaald lectoraat. 

  • De IWP gekoppeld aan een locatie zoals bijvoorbeeld een stadswijk met specifieke thema’s. 

  • De IWP gekoppeld aan een gebied zoals het Westerkwartier, Zuid- en Oost-Groningen, de Eemsdelta of het Hogeland. Deze Innovatiewerkplaatsen zijn gericht op alle thema’s op de agenda van deze regio’s. Zij spelen niet alleen een rol in het beantwoorden van vragen, maar ondersteunen de gebieden tevens bij het opstellen van de gebiedsagenda en de ontwikkelprogramma’s. 

Kenniswerkplaats: proeftuin voor innovatieve producten, processen en diensten.