Bouwen van regionale ketens d.m.v. nieuwe bedrijfsvormen, verdienmodellen & onderwijsprogramma’s

Gebiedscoöperatie

Zuid Oost Groningen

gebiedscooperatie.zog@gmail.com

Hoofdlocatie

De Innovatiewerkplaats

Cereslaan 2 Veendam