Bouwen van regionale ketens d.m.v. nieuwe bedrijfsvormen, verdienmodellen & onderwijsprogramma’s