Oprichting Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen begin december 2018

De gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen wordt begin december 2018 opgericht. In 2019 gaan verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden rondom de gebiedsagenda van Zuid en Oost Groningen.

De gebiedsagenda wordt vormgegeven door een aantal ‘promoters’ uit de regio op het gebied van:
▪ Biobased economy
▪ Regionaal Voedsel en Landbouw
▪ Energietransitie
▪ Ondernemerschap
▪ Sociaal Domein
▪ Techniek en Maakindustrie
▪ Innovatiewerkplaatsen
▪ Oprichting en samenstelling Gebiedscoöperatie

Uitgangspunt van een gebiedscoöperatie is: Collectief meer kansen!