Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost- Groningen een feit

De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is een feit. Op 20 december 2018 is door betrokken ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de koers tot inrichting en invulling van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen vastgesteld. Naar verwachting zal de Gebiedscoöperatie op 1 februari 2019 volledig operationeel zijn.

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behouden ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. De vastgestelde innovatieagenda gaat over de volgende thema’s: Gebiedsontwikkeling, Techniek en maakindustrie, Ondernemerschap, Bio based economy, Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg.

In bijgaand overzicht zijn de betrokken ondernemersverenigingen, de onderwijsinstellingen en overheden opgenomen.

Kwartiermaker

Gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeenten (Veendam, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en ‘Menterwolde’) is Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) als kwartiermaker de afgelopen periode bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak zou bestaan voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie. Nu de oprichting een feit is komt het eind van zijn bemoeienis in zicht.

Voor inlichtingen en vragen kunt terecht bij Hans Bergsma mailadres: h.bergsma@GCWK.nl of telefoonnummer 06-20134622.

Voor het laatste nieuws, zie de website www.gc-zog.nl

Op 20 december 2018 vond een briefing plaats van de kwartiermaker aan de ‘promoters’ van de gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen.
Op 13 december 2018: de statutaire oprichting van de
gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen .
Met vlnr: kwartiermaker Hans Bergsma, Jan Willem Kok, voorzitter van de Agrarische natuurvereniging Anog en Eelkje Oldenburger van Hempflax