Intentie uitgesproken voor gebiedscoöperatie door ondernemersverenigingen

Op woensdag 28 maart zijn meer dan tien ondernemersverenigingen bij elkaar gekomen bij Variass te Veendam. In de bijeenkomst hebben ze de intentie uitgesproken om de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de Innovatie Werkplaatsen (IWP) te ondersteunen.
Deze ontwikkeling heeft de ondersteuning van het onderwijs, in het bijzonder van de Hanzehogeschool. De provincie heeft samen met de Oost-Groninger gemeenten budget gegeven om te verkennen of een Gebiedscoöperatie zoals in het Westerkwartier ook in Zuid- en Oost-Groningen mogelijk is.

Het doel is om samen de regio aantrekkelijker te maken, niet in de laatste plaats voor jongeren. ‘Van en voor ondernemers’ met het onderwijs en een faciliterende overheid.’ Meer reuring, meer innovatie, meer werk. Een Europese subsidie is aangevraagd voor het vervolg.