• Redactie

De toekomst van de duurzame landbouw wordt geschreven in Groningen

Op 7 december 2020 besloot de provincie vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. De gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen is 1 van de partners van dit programma. Met dit programma wil de landbouwsector de landbouw van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt.


Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken. In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd.


Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.


Meer informatie over het project Fascinating is te vinden op:


https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2020/12/07/nieuwe-projecten-goedgekeurd/


https://www.duurzaam-ondernemen.nl/de-toekomst-van-de-duurzame-landbouw-wordt-geschreven-in-groningen/


https://economie.groningen.nl/nieuws/provincie-investeert-in-landbouwprogramma-fascinating


https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord/regio-noord/nieuws/2020/12/08/toekomst-van-de-landbouw-wordt-geschreven-in-groningen?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvcHJvdmluY2llL3JlZ2lvLW5vb3JkL2dyb25pbmdlbg%3D%3D