• Redactie

Eiwittransitie: boost voor economie en milieu

Huidige situatie

Op dit moment worden al veel eiwitrijke gewassen verbouwd in Groningen. Veel van die gewassen is voor diervoeding. Dat biedt weinig verdienvermogen. Tegelijkertijd is er behoefte aan eiwitrijk plantaardig voedsel voor mensen. De innovatieve stap naar de humane voedselketen is deels gezet. Maar de ontwikkeling en productie van eiwitrijke producten verkeert nog deels in de ideefase. De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen heeft dat eind vorig jaar onderkend. Ze heeft vele partijen binnen de keten benaderd. Zij allen onderkennen, dat ze samen een duurzame eiwitketen in Groningen kunnen bouwen. Van grondstof tot product. Hiervoor zijn projectgroepen in het leven geroepen.


Doelstellingen eiwittransitie Groningen

We stellen ons ten doel 5000 ha extra eiwitrijke gewassen in 2025 te produceren in Groningen. Deze gewassen willen we verwaarden voor menselijke consumptie. We streven naar ontwikkeling en productie van consumptieproducten. In de hele keten willen we natuurinclusief en circulair werken. waardoor ons klimaat wordt beschermd en diversiteit in het milieu wordt bevorderd. We koppelen productie aan duurzame energiewinning met zonnepanelen en gebruik van restwarmte voor bijvoorbeeld de algenteelt.


>>> Lees meer op Toukomst.nl