• Redactie

Studenten werken op dit moment vanuit de werkplaats in Veendam aan verschillende opdrachten

2 november 2020 - Overzicht van waar de studenten mee bezig zijn


Interessant om te noemen is, dat ruim 40% van deze studenten uit de regio Zuid- en Oost Groningen komt.


De uitgebreide versies van de vacatures zijn te vinden op de website van Workcept: https://workcept.nl/categories/iwp-zuid-en-oost-groningen/


• Vijf Hanze internationale studenten International business (HIBO) die van 16 november - 15 januari onderzoek gaan doen naar de online aanwezigheid van de gebiedscoöperaties Westerkwartier en Zuid- en Oost Groningen.

• 2-3 groepen van 5 studenten internationale studenten HIBO markttoetredingsprojecten / online marketingprojecten die beginnen in april - juni 2021 (hoe word je zichtbaar op Google? Iedere MKB-er in het gebied kan meedoen om zichtbaarder te worden in Google)

• Twee 3e jaars studenten FEM die op zoek gaan naar kansen/ verdienmodellen op het gebied van verticale landbouw

• Vijf 4e jaars studenten Bedrijfskunde (Action Lab) zijn bezig met de hoofdvraag: Wat is een goede strategische positionering voor de gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen?

• Vijf 4e jaars studenten Bedrijfskunde (Acton Lab) zijn bezig met ‘mapping’ van de organsiaties die met cultuur en historie bezig zijn. Opdrachtgever: SHC Oldambt Streekhistorisch Centrum Winschoten

• Een afstudeerder Bedrijfskunde gaat een half jaar aan de slag met de casus voor de Graanrepubliek


42 studenten FEM (2e jaar, flexibele opdrachten) / 21 groepen (20 duo's, 1 groep van 3) - oneven weken op donderdagochtend in de IWP in Veendam. Zij werken aan de volgende onderwerpen:

o VMBO-docent (hoe ziet docent van de toekomst er uit)

o Duurzame catering

o maatschappelijke impact burgerinitiatieven

o Brandstofcellenfabriek

o Koploperproject

o Afbraak boerderijen Oldambt

o Duurzame catering (wat is lokaal)

o verticale landbouw

o Hennep Isolatie

o VMBO-docent (docent van de toekomst) obv scholierperspectief of docentperspectief


30 studenten RECHTEN (2e jaar) / 6 groepen van 5 - even weken op donderdagochtend in de IWP in Veendam

o FP12 Ondersteuning Bewoners Veenkoloniën met Buurtrechten

o FP13 Blue Zone Zuid en Oost Groningen (1)

o FP14 Blue Zone Zuid en Oost Groningen (2)

o FP15 Rechtsvorm duurzame catering

o FP16 Onderzoek kansen verticale landbouw

o FP17 Onderzoek mogelijkheden en kansen Blue Economy