Startthema’s komende maanden

Aankomende tijd willen we samen de agenda vormen van de thema’s die belangrijk zijn voor onze regio. Een aantal thema’s zijn in verschillende bijeenkomsten al genoemd. Per thema gaan we aangeven welk doel we nastreven, welke doelgroep van belang is en welke input we gaan leveren met sprekers.

Startthema’s:

  • Goed opgeleid personeel: betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven; hoogwaardige techniek en ambachtslieden (mei)
  • Gezondheid en zorg; een gezonde en fitte regio (mei)
  • Biobased, de nieuwste ontwikkelingen (juni)
  • Energietransitie; zijn we er klaar voor? (juni)

Per thema worden de ondernemers uitgenodigd. Doel, plaats en tijd worden gecommuniceerd.