Uitgevoerde opdrachten 2018/2019

De gebiedscoöperatie ZO Groningen heeft in 2018/2019 een groot aantal studenten in contact gebracht met bedrijven en organisaties uit de regio:

Voorjaar 2018
 Balena 2 studenten Hanze
 Ticketguard 2 studenten Hanze
 Siep&Co 2 studenten Hanze
 Zechsal 2 studenten Hanze
 Noorderborgh 2 studenten Hanze (presentatie voor meerdere studenten)
 Hemp Design Factory 18 studenten Hanze
 Villa Hemp 10 studenten Terra
Via Kenniscentrum Biobased Economy ILST (G. Elema): 3 vragen Suez, 2 vragen Dutch Harvest, 6 vragen DunAgro. Totaal; 38 studenten en 11 studenten ILST (werkplaatsmanager Tim Potse).

Najaar 2018/voorjaar 2019

 Onderzoeksvragen; Stralen Nederland, Landbouwbeurs, Gebiedscoöperatie Zuid- en
Oost-Groningen, van der Valk, Graanrepubliek; 11 studenten Hanze FEM
 Hemp Design Factory; 23 studenten Hanze (Minerva, SIRE, SIBK)
 Jongeren Denktank Veenkoloniën; 6 studenten (SASS)
 Voor ZIF-congres 3 studenten geleverd; Noorderpoort, Hanze en Terra
Totaal; 58 studenten (werkplaatsmanager Reina Boels en tijdelijk Jakob Zwinderman)
Daarnaast 2 groepen studenten van RUG (via UGC E. prof dr A.Groen) voor Nedmag (magnesiumkaas) en HempFlax (uitvaartkist van hennep).

Stagevacatures / opdrachten Hanzehogeschool HBO 2018 / 2019

Ongoing
• Hemp Design Factory / Villa Hemp Minerva, SIRE, SIBK

Action lab studenten Bedrijfskunde SIBK (2e jaar, gedurende 3 maanden, gereed)
• Marketing Westerwolde: hoe krijgen we Westerwolde beter op de kaart? Stichting Promotie Westerwolde
• Sociale onderneming en crowdfunding voor de koekjesfabriek Wedde
• HUSA logistics – onderzoek naar marktkansen

Financieel Economisch Management FEM studenten (2e jaar, gedurende 6 maanden), onderzoeksopdracht en doe opdracht:
• onderzoek afzet producten van de coöperatie Graanrepubliek (straal van 50 km rondom Bad Nieuwschans)
• marketing en promotie plan en marktonderzoek Stralen Nederland
• onderzoek inzet / toepasbaarheid evenementenhal (internationaal) Van der Valk Zuidbroek
• onderzoek + enquête naar kringlooplandbouw bij standhouders landbouwbeurs Vlagtwedde 12, 13, 14 juni 2019 + presentatie op landbouwbeurs i.s.m voorzitter en hoofdsponsor Rabobank ZO Groningen (minister?)
• onderzoek + infographic thema’s (blauwdruk) gebiedscoöperatie Zuid Oost Groningen
2 wekelijks komen bovenstaande studenten en een docent FEM naar de IWP Veendam / Pekela om de opdrachten te bespreken (2018/2019)

Stagevacatures / opdracht HBO Van Hall / Rijksuniversiteit Groningen

  • Hoe zit het met de verhouding / CO2- gebruik / compensatie / CO2 voetprint bij een biologisch veebedrijf vs een traditioneel veebedrijf? Bij Bioboerderij Landleven liggen de koeien op het stro in hun bijzondere, open potstal, de mest gebruiken ze voor hun eigen land waar ook de voedsel van hun eigen koeien weer vandaan komt. Een gesloten systeem dus, ze boeren weer helemaal zoals hun voorouders (ze zijn de 9e generatie). Ze zouden graag de CO2-stromen op hun bedrijf in beeld willen krijgen met behulp van een student. En dit zou doorvertaald moeten worden naar productniveau van de producten die ze leveren (kaas, melk, kwark, etc). Een CO2 voetprint per product dus, en het verschil met traditionele, op winst gebaseerde veeboeren.

Stagevacatures / opdrachten MBO
• Noorderpoort, Hanze, Terra hebben op ZIF congres 29 november 2018 6 studenten geleverd
• Noorderpoort Winschoten heeft 4 studenten hospitality geleverd voor koplopersymposium 31 januari 2019. Studenten hebben 150 haverkoekjes gebakken als give away.

Goede voorbeelden van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen:

–          Onderzoek naar kringlooplandbouw onder standhouders landbouwbeurs Vlagtwedde. Uitkomst: er is behoefte aan kennis over de kringlooplandbouw!

–          marketing Westerwolde: een groep van 5 bedrijfskunde studenten (Action Lab) heeft een handleiding geschreven met daarin zeer praktische tips en trucks van hoe een toeristische / recreatieve ondernemer kan acteren op sociale media.

–          uitkomsten van een onderzoek door een student Stenden Hogeschool naar de kansen van een ondernemer, gevestigd in de Graanrepubliek Bad Nieuweschans richting Duitse markt toonden aan dat er kansen liggen in de Duitse markt, moet dat hier met specifieke producten op kan worden ingespeeld

–          Ticketguard, van een jonge ondernemer, vanaf de lectorinstallatie Willem Foorthuis
opgenomen in het programma, regionale aandacht met pagina groot interview. Werkt nu voor grote
ministerie om beveiligde toegang bij internationaal congres te regelen.

–          Hemp Design Factory, gestart na de lectorinstallatie. Samen met de
Hanzehogeschool en Terra met tientallen studenten aan de slag. Met als hoogtepunt een compleet
gevulde zaal in het voormalig Groninger Museum met innovatieve producten.

–          Stralen Nederland, een stralend voorbeeld van hulp voor de bedrijfsvoering
door social media aanpak en straks een businessplan.

–          Van der Valk, een internationaal concern die als een soort
opleidingsfabriek studenten mee laat denken over (internationale) studenten.